สรุปผลประเมิน สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ รอบ 6 เดือน (กันยายน 2563 - กุมภาพันธ์ 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ 518,257.91129,237.3675.1 %5.031,762.201,887.0794.1 %5.0
รวม 518,258 129,237 75.06 % 5.0 31,762 1,887 94.06 % 5.0