สรุปผลประเมิน สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ รอบ 6 เดือน (กันยายน 2563 - กุมภาพันธ์ 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 521,049.9462,655.8088.0 %5.031,393.262,911.1890.7 %5.0
รวม 521,050 62,656 87.98 % 5.0 31,393 2,911 90.73 % 5.0