สรุปผลประเมิน สำนักงบประมาณ รอบ 6 เดือน (กันยายน 2563 - กุมภาพันธ์ 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงบประมาณ1,536,569.801,298,000.0015.5 %5.052,426.3210,947.9379.1 %5.0
รวม 1,536,570 1,298,000 15.53 % 5.0 52,426 10,948 79.12 % 5.0