สรุปผลประเมิน กรมสรรพสามิต รอบ 6 เดือน (กันยายน 2563 - กุมภาพันธ์ 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสรรพสามิต1,197,454.402,226,000.00-85.9 %0.050,062.5635,892.3528.3 %5.0
รวม 1,197,454 2,226,000 -85.89 % 0.0 50,063 35,892 28.31 % 5.0