สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ รอบ 6 เดือน (กันยายน 2563 - กุมภาพันธ์ 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ1,810,821.903,297,400.00-82.1 %0.075,107.189,789.6187.0 %5.0
รวม 1,810,822 3,297,400 -82.09 % 0.0 75,107 9,790 86.97 % 5.0