สรุปผลประเมิน กรมการกงสุล รอบ 6 เดือน (กันยายน 2563 - กุมภาพันธ์ 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการกงสุล 763,885.811,032,000.00-35.1 %0.032,203.08ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 763,886 1,032,000 -35.10 % 0.0 0 0 0.00 % 0.0