สรุปผลประเมิน กรมพลศึกษา รอบ 6 เดือน (กันยายน 2563 - กุมภาพันธ์ 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพลศึกษา2,533,949.302,000,071.0021.1 %5.033,478.743,201.8190.4 %5.0
รวม 2,533,949 2,000,071 21.07 % 5.0 33,479 3,202 90.44 % 5.0