สรุปผลประเมิน กรมการข้าว รอบ 6 เดือน (กันยายน 2563 - กุมภาพันธ์ 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการข้าว988,049.44561,313.0043.2 %5.038,806.5639,892.68-2.8 %0.0
รวม 988,049 561,313 43.19 % 5.0 38,807 39,893 -2.80 % 0.0