สรุปผลประเมิน กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รอบ 6 เดือน (กันยายน 2563 - กุมภาพันธ์ 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ1,081,309.90921,600.0014.8 %5.049,987.567,247.4485.5 %5.0
นิคมร้างตนเองบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์58,996.9924,506.0058.5 %5.04,714.632,093.3155.6 %5.0
นิคมสร้างตนเองกระเสียว จังหวัดสุพรรณบุรี17,530.6418,195.01-3.8 %0.04,671.542,379.5649.1 %5.0
นิคมสร้างตนเองกิ่วลม จังหวัดลำปาง15,960.4116,438.61-3.0 %0.048,689.941,634.0096.6 %5.0
นิคมสร้างตนเองกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์15,621.046,267.0059.9 %5.02,961.241,387.8753.1 %5.0
นิคมสร้างตนเองขุนทะเล จังหวัดสุราษฎร์ธานี61,026.189,859.0083.8 %5.04,718.58612.1187.0 %5.0
นิคมสร้างตนเองเขื่อนภูมิพล จังหวัดเชียงใหม่22,417.872,148.5790.4 %5.06,883.271,597.6376.8 %5.0
นิคมสร้างตนเองเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น19,815.9115,775.0020.4 %5.05,253.122,448.0453.4 %5.0
นิคมสร้างตนเองคลองน้ำใส จังหวัดสระแก้ว17,554.718,042.0054.2 %5.04,262.281,405.1567.0 %5.0
นิคมสร้างตนเองควนขนุน จังหวัดพัทลุง19,540.298,021.0059.0 %5.02,503.021,989.9320.5 %5.0
นิคมสร้างตนเองคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร16,010.2412,385.0422.6 %5.02,802.392,047.0927.0 %5.0
นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี16,806.3814,745.0812.3 %5.03,030.611,895.6837.4 %5.0
นิคมสร้างตนเองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์43,557.0815,861.0063.6 %5.04,456.941,863.2358.2 %5.0
นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง19,825.2011,998.0039.5 %5.03,135.382,270.1127.6 %5.0
นิคมสร้างตนเองจังหวัดลพบุรี16,910.3312,571.0025.7 %5.04,467.422,794.2637.5 %5.0
นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ จังหวัดอุดรธานี16,662.1832,364.32-94.2 %0.04,639.55939.0579.8 %5.0
นิคมสร้างตนเองตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์25,608.8012,052.0052.9 %5.05,683.521,141.6479.9 %5.0
นิคมสร้างตนเองท้ายเหมือง จังหวัดพังงา24,962.5814,391.0042.3 %5.04,498.741,475.0667.2 %5.0
นิคมสร้างตนเองทุ่งโพธิ์ทะเล จังหวัดกำแพงเพชร17,261.6112,391.0028.2 %5.03,937.341,375.4265.1 %5.0
นิคมสร้างตนเองทุ่งสาน จังหวัดพิษณุโลก5,410.7820,108.99-271.6 %0.06,513.541,873.9471.2 %5.0
นิคมสร้างตนเองเทพา จังหวัดสงขลา19,501.368,774.1055.0 %5.05,493.182,236.3359.3 %5.0
นิคมสร้างตนเองธารโต จังหวัดยะลา15,332.3615,126.491.3 %0.52,635.081,265.1752.0 %5.0
นิคมสร้างตนเองโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู 14,706.987,697.0047.7 %5.03,465.671,339.3261.4 %5.0
นิคมสร้างตนเองบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก15,610.41213,983.00-1,270.8 %0.02,431.972,285.206.0 %3.0
นิคมสร้างตนเองเบตง จังหวัดยะลา16,983.227,380.0056.5 %5.05,084.564,847.224.7 %2.0
นิคมสร้างตนเองปราสาท จังหวัดสุรินทร์16,046.614,161.0074.1 %5.04,642.011,930.6358.4 %5.0
นิคมสร้างตนเองปากจั่น จังหวัดระนอง18,126.1514,967.1717.4 %5.04,605.572,289.3050.3 %5.0
นิคมสร้างตนเองพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี18,766.6619,768.00-5.3 %0.04,432.531,945.4256.1 %5.0
นิคมสร้างตนเองพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี15,810.5711,760.0025.6 %5.02,762.582,064.4125.3 %5.0
นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดยะลา20,275.5922,946.99-13.2 %0.04,593.312,338.5049.1 %5.0
นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดสตูล49,331.5425,200.8548.9 %5.05,068.453,862.2123.8 %5.0
นิคมสร้างตนเองพิมาย จังหวัดนครราชสีมา18,157.4611,529.0036.5 %5.03,512.972,594.2526.2 %5.0
นิคมสร้างตนเองโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 29,878.659,555.0068.0 %5.07,284.601,068.6185.3 %5.0
นิคมสร้างตนเองรัตภูมิ จังหวัดสงขลา21,800.9515,664.0028.1 %5.04,921.981,189.3075.8 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย จังหวัดอุบลราชธานี23,647.8614,709.0037.8 %5.03,581.941,749.3951.2 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำโดมใหญ่ จังหวัดอุบลราชธานี16,136.9813,436.0016.7 %5.02,776.141,663.7340.1 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา16,493.0019,261.39-16.8 %0.014,396.763,324.7876.9 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่าน จังหวัดอุตรดิตถ์ 19,153.8323,779.00-24.1 %0.05,147.341,815.5764.7 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำน้ำอูน จังหวัดสกลนคร5,498.279,303.00-69.2 %0.04,025.801,599.7360.3 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์5,648.2312,452.42-120.5 %0.03,166.501,736.9345.1 %5.0
นิคมสร้างตนเองเลี้ยงไหมจังหวัดสุรินทร์ ในพระบรมราชานุเคราะห์198,020.0824,419.6987.7 %5.04,547.942,957.5935.0 %5.0
นิคมสร้างตนเองศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส17,606.3124,751.14-40.6 %0.03,735.043,438.008.0 %4.0
นิคมสร้างตนเองสุคิริน จังหวัดนราธิวาส18,806.947,531.0060.0 %5.05,831.023,325.0043.0 %5.0
นิคมสร้างตนเองห้วยหลวง จังหวัดอุดรธานี 15,224.2225,554.97-67.9 %0.03,160.371,814.5942.6 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดกาญจนบุรี6,335.5112,812.08-102.2 %0.05,710.623,510.8038.5 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดกำแพงเพชร15,502.3819,323.00-24.6 %0.04,444.911,691.9361.9 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงราย27,536.7116,421.7040.4 %5.010,681.504,981.3253.4 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่39,935.8730,353.7924.0 %5.015,111.244,264.1371.8 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดตาก19,197.9917,080.0011.0 %5.05,863.832,282.0661.1 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดน่าน20,572.2918,128.4811.9 %5.06,587.972,760.1358.1 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดพะเยา18,491.153,092.0083.3 %5.05,410.861,203.3277.8 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดพิษณุโลก7,455.0212,429.51-66.7 %0.04,591.443,571.6322.2 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเพชรบุรี16,423.718,137.7850.5 %5.03,503.64625.7282.1 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเพชรบูรณ์16,141.2110,203.6036.8 %5.04,459.381,717.6061.5 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดแพร่421,405.696,285.0098.5 %5.0184,525.501,926.1299.0 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดแม่ฮ่องสอน21,620.508,261.0061.8 %5.09,812.105,165.4947.4 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดราชบุรี18,587.6114,377.3722.7 %5.02,818.802,104.1425.4 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดลำปาง17,116.7515,418.259.9 %4.55,720.932,062.8063.9 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดลำพูน15,435.529,392.0039.2 %5.03,284.881,352.7358.8 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดอุทัยธานี23,766.585,074.0078.7 %5.02,530.402,186.2213.6 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกุ่มสะแก 78,533.1051,841.0034.0 %5.011,548.462,200.8180.9 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี158,094.13121,514.3923.1 %5.09,021.492,892.0467.9 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง 79,305.7638,819.6851.1 %5.09,824.383,029.2169.2 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี101,949.0684,082.0017.5 %5.05,507.3529,331.66-432.6 %0.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา 87,693.9081,002.037.6 %3.519,999.692,286.0088.6 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งประจวบคีรีขันธ์71,706.14103,987.01-45.0 %0.011,555.843,056.4773.6 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งปรือใหญ่ 43,382.5446,160.42-6.4 %0.015,467.647,611.8350.8 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งภาคใต้ จ.นครศรีธรรมราช99,749.9479,563.1820.2 %5.018,281.262,530.9686.2 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งวังทอง 99,420.2931,648.9868.2 %5.016,079.223,492.5078.3 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งสันมหาพน47,840.8338,650.8719.2 %5.021,187.392,250.1889.4 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรี 120,572.1390,450.8925.0 %5.08,589.232,799.6367.4 %5.0
รวม 3,853,126 2,727,940 29.20 % 5.0 711,234 198,039 72.16 % 5.0