สรุปผลประเมิน กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว รอบ 6 เดือน (กันยายน 2563 - กุมภาพันธ์ 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว513,400.63280,107.5045.4 %5.032,034.225,016.3884.3 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย 27,850.6536,596.16-31.4 %0.017,080.523,914.6977.1 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จ.ลำพูน45,907.6651,622.30-12.4 %0.09,901.172,530.0974.4 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ จ.ชลบุรี72,907.6977,213.73-5.9 %0.012,285.152,150.8082.5 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี55,877.1555,132.001.3 %0.54,964.081,028.5779.3 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดศรีสะเกษ41,781.2456,790.19-35.9 %0.015,047.534,571.2069.6 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา42,309.3660,867.00-43.9 %0.015,236.293,014.2780.2 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง211,705.5971,765.4966.1 %5.016,042.253,955.6675.3 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา37,764.7762,605.99-65.8 %0.014,405.531,963.7386.4 %5.0
รวม 1,049,505 752,700 28.28 % 5.0 136,997 28,145 79.46 % 5.0