สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รอบ 6 เดือน (กันยายน 2563 - กุมภาพันธ์ 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์1,011,813.80696,437.0031.2 %5.042,836.8615,386.4364.1 %5.0
รวม 1,011,814 696,437 31.17 % 5.0 42,837 15,386 64.08 % 5.0