สรุปผลประเมิน กรมชลประทาน (สามเสน) รอบ 6 เดือน (กันยายน 2563 - กุมภาพันธ์ 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมชลประทาน (สามเสน)1,684,806.603,056,723.00-81.4 %0.0104,579.1618,558.3082.3 %5.0
กรมชลประทานปากเกร็ด442,243.561,815,000.00-310.4 %0.0182,386.73136,663.4525.1 %5.0
รวม 2,127,050 4,871,723 -129.04 % 0.0 286,966 155,222 45.91 % 5.0