สรุปผลประเมิน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รอบ 6 เดือน (กันยายน 2563 - กุมภาพันธ์ 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์510,252.78199,216.0061.0 %5.032,540.733,735.2388.5 %5.0
รวม 510,253 199,216 60.96 % 5.0 32,541 3,735 88.52 % 5.0