สรุปผลประเมิน กรมพัฒนาที่ดิน รอบ 6 เดือน (กันยายน 2563 - กุมภาพันธ์ 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพัฒนาที่ดิน1,184,037.00955,525.0019.3 %5.060,061.6810,336.3282.8 %5.0
รวม 1,184,037 955,525 19.30 % 5.0 60,062 10,336 82.79 % 5.0