สรุปผลประเมิน กรมวิชาการเกษตร รอบ 6 เดือน (กันยายน 2563 - กุมภาพันธ์ 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมวิชาการเกษตร2,644,040.50252,964.0090.4 %5.0118,255.202,553.9497.8 %5.0
รวม 2,644,041 252,964 90.43 % 5.0 118,255 2,554 97.84 % 5.0