สรุปผลประเมิน กรมกิจการผู้สูงอายุ รอบ 6 เดือน (กันยายน 2563 - กุมภาพันธ์ 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมกิจการผู้สูงอายุ996,168.38183,795.4181.5 %5.031,615.245,283.7883.3 %5.0
ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุจังหวัดชลบุรี64,674.9886,778.00-34.2 %0.011,788.131,208.2089.8 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สุงอายุบ้านบุรีรัมย์37,456.0423,011.5038.6 %5.013,781.191,760.2987.2 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จังหวัดลำปาง29,126.5743,087.00-47.9 %0.015,037.642,994.9480.1 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ บ้านบางแค122,835.39159,847.00-30.1 %0.07,610.042,490.2767.3 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุขอนแก่น17,854.8911,805.7933.9 %5.013,787.691,934.5886.0 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม21,816.3259,336.00-172.0 %0.011,529.402,721.8576.4 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี65,041.9550,877.0021.8 %5.08,101.171,397.1882.8 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา50,320.4631,733.9936.9 %5.017,436.833,065.4582.4 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณ จังหวัดยะลา54,344.7056,308.70-3.6 %0.09,714.301,991.6379.5 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่)210,344.3148,592.0076.9 %5.022,163.341,524.6693.1 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง จังหวัดชลบุรี109,461.0776,986.8829.7 %5.012,837.723,289.2074.4 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุภูเก็ต111,419.6939,662.0064.4 %5.08,884.262,329.4873.8 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ฯ 297,706.06218,870.2026.5 %5.013,934.912,761.6080.2 %5.0
รวม 2,188,571 1,090,692 50.16 % 5.0 198,222 34,753 82.47 % 5.0