สรุปผลประเมิน กรมกิจการเด็กและเยาวชน รอบ 6 เดือน (กันยายน 2563 - กุมภาพันธ์ 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมกิจการเด็กและเยาวชน704,706.75366,070.0048.1 %5.035,042.087,694.4378.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร12,056.0435,947.00-198.2 %0.05,471.131,372.0474.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกระบี่5,537.2611,328.47-104.6 %0.08,956.011,721.5680.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี6,619.1118,543.00-180.1 %0.018,016.882,721.8984.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์6,874.3116,678.10-142.6 %0.010,878.342,577.6276.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร7,696.6711,505.99-49.5 %0.012,074.593,000.8675.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น 6,634.8321,932.50-230.6 %0.013,534.592,453.2281.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี5,004.869,541.00-90.6 %0.010,335.172,458.8276.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา6,111.1215,051.00-146.3 %0.09,565.402,182.3877.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชลบุรี8,236.6224,080.71-192.4 %0.011,068.393,270.4170.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยนาท5,629.408,797.80-56.3 %0.06,573.202,053.0768.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ7,400.2721,329.67-188.2 %0.014,661.042,291.1984.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชุมพร8,779.546,011.1331.5 %5.010,201.061,979.8780.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงราย6,951.679,702.60-39.6 %0.015,132.013,072.2079.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่7,971.4013,864.50-73.9 %0.018,792.902,665.2285.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตรัง5,899.297,328.00-24.2 %0.09,172.072,232.0075.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตราด4,263.977,434.00-74.3 %0.06,951.60902.3687.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตาก10,064.6615,989.50-58.9 %0.016,639.191,830.9389.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครนายก13,374.166,980.0047.8 %5.06,664.831,713.6274.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครปฐม7,650.108,906.00-16.4 %0.06,289.382,324.5063.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครพนม5,046.5814,027.50-178.0 %0.09,667.03864.6191.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา9,034.3413,868.00-53.5 %0.018,636.791,851.0790.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช7,101.399,158.00-29.0 %0.012,974.512,350.6281.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์7,588.1817,819.28-134.8 %0.012,915.743,274.8074.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี9,172.1016,479.00-79.7 %0.04,055.121,192.5070.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส9,306.8314,521.48-56.0 %0.08,861.912,436.7072.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดน่าน6,725.4014,233.59-111.6 %0.013,949.761,321.5690.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบึงกาฬ6,767.9711,265.00-66.4 %0.08,605.122,167.4374.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์5,443.366,066.90-11.5 %0.013,196.631,672.0087.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี7,980.8115,465.60-93.8 %0.07,045.322,180.9469.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์5,348.764,888.618.6 %4.010,402.783,108.3570.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี4,645.166,065.75-30.6 %0.09,030.752,868.6268.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปัตตานี8,452.6720,564.90-143.3 %0.05,891.343,325.8843.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา6,263.3812,338.50-97.0 %0.07,737.922,742.3164.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพะเยา5,300.5913,751.11-159.4 %0.010,565.951,375.4587.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพังงา6,189.9813,272.00-114.4 %0.011,888.872,454.6779.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพัทลุง8,161.2719,196.51-135.2 %0.07,746.212,619.0466.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิจิตร5,469.7715,448.00-182.4 %0.08,864.351,805.4179.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก5,715.9614,292.51-150.0 %0.013,468.773,508.3574.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี5,758.5918,362.78-218.9 %0.010,296.801,112.3489.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์5,953.0911,922.80-100.3 %0.014,591.362,048.9086.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแพร่5,567.6313,829.18-148.4 %0.010,565.151,291.9987.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต7,073.2819,252.00-172.2 %0.03,259.421,936.3340.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม5,355.989,175.50-71.3 %0.09,509.421,499.2984.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร4,593.0031,132.00-577.8 %0.08,611.002,852.8166.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน6,986.588,771.03-25.5 %0.014,601.872,280.1084.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยโสธร6,085.196,888.50-13.2 %0.08,493.861,869.2578.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยะลา5,822.568,072.39-38.6 %0.08,782.941,436.5683.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด8,167.6111,683.00-43.0 %0.012,561.051,449.3188.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระนอง5,744.8615,295.51-166.2 %0.07,550.752,586.0265.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระยอง8,311.2817,696.00-112.9 %0.07,843.581,945.7175.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดราชบุรี6,607.4817,733.00-168.4 %0.010,218.711,821.7982.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลพบุรี5,726.8317,902.20-212.6 %0.010,256.291,937.8881.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำปาง7,499.3916,642.00-121.9 %0.014,546.411,808.5487.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำพูน8,279.0716,149.60-95.1 %0.08,969.642,255.9374.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเลย6,958.7711,469.50-64.8 %0.013,955.691,813.6387.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ6,128.7810,470.57-70.8 %0.012,227.551,056.7091.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสกลนคร4,818.9310,365.00-115.1 %0.012,690.061,773.6086.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสงขลา9,391.2928,077.00-199.0 %0.011,423.432,948.1374.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสตูล13,894.8224,900.90-79.2 %0.06,689.522,764.4058.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ8,961.2620,682.00-130.8 %0.04,987.111,309.1473.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม4,703.7612,376.80-163.1 %0.02,820.16941.5866.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร44,173.1423,620.0046.5 %5.04,537.391,725.0962.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระแก้ว5,659.4211,075.71-95.7 %0.011,033.042,071.4981.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระบุรี8,568.2612,853.00-50.0 %0.07,912.152,226.9671.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี5,455.3013,527.90-148.0 %0.03,879.661,398.7563.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย6,019.3113,021.44-116.3 %0.010,571.672,377.0977.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี6,625.6351.1599.2 %5.09,632.762,817.8370.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุราษฏร์ธานี8,664.1520,010.71-131.0 %0.014,842.934,178.9371.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุรินทร์6,215.994,016.0035.4 %5.011,715.712,110.6382.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองคาย7,022.2217,941.92-155.5 %0.07,263.662,592.1164.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู3,126.0313,428.00-329.6 %0.08,064.611,605.8580.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง6,063.8710,481.10-72.8 %0.04,911.152,224.5654.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ5,295.548,893.50-67.9 %0.07,393.282,635.5264.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี8,974.7821,061.41-134.7 %0.014,090.652,706.7280.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์5,326.1816,227.50-204.7 %0.011,914.022,738.9477.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี4,698.3410,906.30-132.1 %0.011,167.972,307.9979.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี9,874.835,278.6846.5 %5.016,356.591,939.4888.1 %5.0
ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพเยาวชน จังหวัดศรีสะเกษ17,643.2026,562.64-50.6 %0.012,506.902,163.5082.7 %5.0
สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ15,684.9932,943.96-110.0 %0.016,500.953,933.7876.2 %5.0
สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง44,175.0086,340.50-95.5 %0.08,752.676,239.7928.7 %5.0
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดชลบุรี13,350.5336,766.00-175.4 %0.011,221.262,549.9777.3 %5.0
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดลำปาง13,750.3737,146.99-170.2 %0.014,742.061,933.0286.9 %5.0
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดสุราษฎร์ธานี24,839.4326,056.00-4.9 %0.015,031.241,928.4087.2 %5.0
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดหนองคาย9,602.7924,630.00-156.5 %0.07,378.511,648.2677.7 %5.0
สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด25,435.8344,813.00-76.2 %0.04,346.872,100.2751.7 %5.0
สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร18,254.3250,308.36-175.6 %0.07,296.692,429.7366.7 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายนราธิวาส18,606.5834,060.11-83.1 %0.09,114.251,957.9878.5 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่16,865.1967,995.72-303.2 %0.019,107.522,510.2986.9 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง33,970.0674,828.00-120.3 %0.011,720.943,812.7567.5 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด54,636.8468,616.00-25.6 %0.04,946.344,143.1316.2 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา17,795.2231,779.00-78.6 %0.018,721.881,503.0592.0 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านศรีธรรมราช37,803.2254,671.28-44.6 %0.013,672.072,835.9679.3 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านหนองคาย25,269.5950,833.23-101.2 %0.07,756.444,723.7739.1 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายยะลา18,835.8027,523.70-46.1 %0.09,129.263,322.0563.6 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง45,750.0071,301.12-55.8 %0.014,799.512,871.5080.6 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านมหาเมฆ35,592.2247,451.00-33.3 %0.05,854.351,275.4078.2 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์42,521.7562,644.93-47.3 %0.020,009.113,325.8483.4 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา63,950.1478,913.82-23.4 %0.012,802.783,076.1276.0 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กปัตตานี38,858.4857,881.00-49.0 %0.06,584.396,057.168.0 %4.0
สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี71,486.43143,884.00-101.3 %0.06,687.67884.6586.8 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กหญิงสระบุรี จังหวัดสระบุรี57,301.0839,380.5931.3 %5.010,252.273,402.2966.8 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี56,655.6578,731.56-39.0 %0.015,509.654,252.1472.6 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อน รังสิต73,881.33185,666.59-151.3 %0.08,856.523,273.9563.0 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด87,126.3498,385.00-12.9 %0.06,488.111,343.2579.3 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท76,367.70200,179.00-162.1 %0.06,156.342,158.9264.9 %5.0
สถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราช45,328.891,584,039.10-3,394.5 %0.07,862.962,545.3767.6 %5.0
สถาบันเพาะกล้าคุณธรรม จังหวัดกาญจนบุรี9,582.7163,523.76-562.9 %0.03,463.013,571.50-3.1 %0.0
รวม 2,388,251 4,938,843 -106.80 % 0.0 1,139,536 261,810 77.02 % 5.0