สรุปผลประเมิน กรมส่งเสริมสหกรณ์ รอบ 6 เดือน (กันยายน 2563 - กุมภาพันธ์ 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมสหกรณ์710,713.81502,094.0029.4 %5.037,180.714,688.0187.4 %5.0
รวม 710,714 502,094 29.35 % 5.0 37,181 4,688 87.39 % 5.0