สรุปผลประเมิน สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ รอบ 6 เดือน (กันยายน 2563 - กุมภาพันธ์ 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ608,612.63361,081.0040.7 %5.034,979.5217,815.3149.1 %5.0
รวม 608,613 361,081 40.67 % 5.0 34,980 17,815 49.07 % 5.0