สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กันยายน 2563 - สิงหาคม 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี1,487,470.60943,591.0036.6 %5.081,208.822,666.3096.7 %5.0
รวม 1,487,471 943,591 36.56 % 5.0 81,209 2,666 96.72 % 5.0