สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กันยายน 2563 - สิงหาคม 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม1,826,366.801,604,820.0012.1 %5.075,549.595,387.2292.9 %5.0
รวม 1,826,367 1,604,820 12.13 % 5.0 75,550 5,387 92.87 % 5.0