สรุปผลประเมิน กรมการขนส่งทางบก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กันยายน 2563 - สิงหาคม 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการขนส่งทางบก 6,084,231.004,721,177.0022.4 %5.0125,488.6772,459.1642.3 %5.0
รวม 6,084,231 4,721,177 22.40 % 5.0 125,489 72,459 42.26 % 5.0