สรุปผลประเมิน กรมทางหลวงชนบท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กันยายน 2563 - สิงหาคม 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทางหลวงชนบท3,186,928.502,497,229.0021.6 %5.0110,871.5239,075.2864.8 %5.0
รวม 3,186,929 2,497,229 21.64 % 5.0 110,872 39,075 64.76 % 5.0