สรุปผลประเมิน สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กันยายน 2563 - สิงหาคม 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)1,244,086.80824,000.0033.8 %5.063,858.952,819.2095.6 %5.0
รวม 1,244,087 824,000 33.77 % 5.0 63,859 2,819 95.59 % 5.0