สรุปผลประเมิน กรมควบคุมมลพิษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กันยายน 2563 - สิงหาคม 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมควบคุมมลพิษ2,442,452.301,921,836.3021.3 %5.087,424.6628,949.7266.9 %5.0
รวม 2,442,452 1,921,836 21.32 % 5.0 87,425 28,950 66.89 % 5.0