สรุปผลประเมิน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กันยายน 2563 - สิงหาคม 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 3,971,637.003,023,601.0023.9 %5.0249,717.3423,825.1490.5 %5.0
รวม 3,971,637 3,023,601 23.87 % 5.0 249,717 23,825 90.46 % 5.0