สรุปผลประเมิน กรมอุตุนิยมวิทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กันยายน 2563 - สิงหาคม 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมอุตุนิยมวิทยา ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกบัวชุม20,059.297,094.0064.6 %5.0588.96627.40-6.5 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากาญจนบุรี19,864.939,292.0053.2 %5.0995.15ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากาญจนบุรี (สอต.ทองผาภูมิ)19,948.604,235.0078.8 %5.01,126.80315.3872.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจันทบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาฉะเชิงเทรา22,033.376,076.0072.4 %5.0745.44ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี (พัทยา)20,529.6613,432.0034.6 %5.0343.8012.0096.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี (แหลมฉบัง)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี(สอต.เกาะสีชัง)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชัยนาทไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตราด37,810.41ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0799.36ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครปฐม19,345.698,107.0058.1 %5.0601.081,086.65-80.8 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครสวรรค์23,309.78ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0815.64226.9872.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครสวรรค์ (สกษ.ตากฟ้า)ไม่ครบ7,349.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ643.57ประเมินไม่ได้0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาปทุมธานี20,155.008,560.4957.5 %5.0461.40910.03-97.2 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาปราจีนบุรี21,021.69ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0618.48ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาปราจีนบุรี (สอท.กบินทร์บุรี)17,068.263,957.0076.8 %5.0497.49649.51-30.6 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพระนครศรีอยุธยาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพลิ้ว17,913.3312.0099.9 %5.0778.08912.00-17.2 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาระยอง32,371.38ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0657.96ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาราชบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาลพบุรี23,425.807,097.0069.7 %5.0669.12958.98-43.3 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสระแก้ว (สอต.อรัญประเทศ)ไม่ครบ9,329.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ439.11ประเมินไม่ได้0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสระแก้ว(กอท.สระแก้ว)20,339.83ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0644.64435.0632.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุพรรณบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุพรรณบุรี (สกษ.อู่ทอง)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาห้วยโป่ง 19,910.582,747.0086.2 %5.0553.68949.35-71.5 %0.0
รวม 220,255 70,609 0.00 % 0.0 7,081 7,083 0.00 % 0.0