สรุปผลประเมิน สำนักงานสถิติแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กันยายน 2563 - สิงหาคม 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานสถิติแห่งชาติ1,695,039.30873,000.0048.5 %5.092,696.203,826.5095.9 %5.0
รวม 1,695,039 873,000 48.50 % 5.0 92,696 3,827 95.87 % 5.0