สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กันยายน 2563 - สิงหาคม 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน1,158,170.90504,387.1956.4 %5.059,059.532,720.6195.4 %5.0
รวม 1,158,171 504,387 56.45 % 5.0 59,060 2,721 95.39 % 5.0