สรุปผลประเมิน กรมธุรกิจพลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กันยายน 2563 - สิงหาคม 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมธุรกิจพลังงาน1,088,116.90319,180.0070.7 %5.061,951.705,751.9090.7 %5.0
รวม 1,088,117 319,180 70.67 % 5.0 61,952 5,752 90.72 % 5.0