สรุปผลประเมิน กรมการค้าต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กันยายน 2563 - สิงหาคม 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการค้าต่างประเทศไม่ครบ1,927,930.90ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ12,372.41ประเมินไม่ได้0.0
รวม 0 0 0.00 % 0.0 0 0 0.00 % 0.0