สรุปผลประเมิน กรมการค้าภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กันยายน 2563 - สิงหาคม 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการค้าภายใน1,990,845.301,725,202.5013.3 %5.082,490.7649,733.0439.7 %5.0
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคตะวันออก (ชลบุรี)134,744.0576,282.6743.4 %5.035,197.082,107.8794.0 %5.0
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ขอนแก่น)105,385.1373,880.9829.9 %5.09,756.783,498.6064.1 %5.0
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคใต้ (สุราษฎร์ธานี )36,123.6636,621.75-1.4 %0.011,848.081,928.5583.7 %5.0
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคเหนือ (เชียงใหม่)88,245.0757,708.0134.6 %5.018,301.133,097.0983.1 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดกาญจนบุรี36,271.685,525.0084.8 %5.08,179.561,917.8676.6 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-1 สุพรรณบุรี33,076.8912,383.1262.6 %5.06,194.041,715.5772.3 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-2 ราชบุรี29,638.028,503.0071.3 %5.05,481.84722.5486.8 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-3 นครปฐม30,572.367,068.0076.9 %5.04,349.525,900.26-35.7 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-4 สระบุรี41,771.3818,768.0055.1 %5.07,813.69962.9187.7 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 05 ชัยนาท30,752.0910,388.0066.2 %5.04,397.521,510.0565.7 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-6 เพชรบุรี29,062.849,920.0065.9 %5.08,293.681,719.5079.3 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1 - 6 กำแพงเพชร29,465.806,743.0077.1 %5.013,270.8310,551.5220.5 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-2 ลำปาง30,819.436,707.0078.2 %5.07,388.524,116.8844.3 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-5 นครสวรรค์31,860.065,610.0582.4 %5.08,394.722,486.9970.4 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-7 เชียงราย 33,814.315,641.5083.3 %5.07,099.562,497.0864.8 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-8 พิจิตร30,676.328,948.0070.8 %5.08,484.601,434.4183.1 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-2 อุดรธานี31,428.4610,986.0065.0 %5.09,020.041,580.6482.5 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-3 สกลนคร29,940.786,125.0079.5 %5.08,861.402,341.7573.6 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-4 อุบลราชธานี29,522.976,435.0078.2 %5.08,307.841,012.7987.8 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-5 สุรินทร์31,623.3413,921.8056.0 %5.010,343.763,642.7264.8 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-6 นครราชสีมา39,984.554,783.0088.0 %5.012,096.843,606.2170.2 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-7 ร้อยเอ็ด30,272.964,369.8885.6 %5.07,273.443,592.5150.6 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-2 ชุมพร29,190.904,202.7085.6 %5.06,268.802,013.3467.9 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-4 สงขลา31,882.4311,120.0065.1 %5.08,229.362,441.0070.3 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-6 กระบี่31,075.019,795.0068.5 %5.06,956.341,260.1281.9 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 4-2 จันทบุรี33,773.1512,391.5063.3 %5.06,280.201,695.8373.0 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 4-3 ปราจีนบุรี37,382.797,368.7280.3 %5.07,418.64713.8290.4 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต1-3 แพร่29,770.525,965.0080.0 %5.09,843.361,354.7686.2 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต1-4 พิษณุโลก86,509.3517,598.7879.7 %5.04,964.785,052.98-1.8 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดภูเก็ต31,875.2712,102.0062.0 %5.05,522.841,183.6978.6 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดยะลา32,383.8011,355.0064.9 %5.07,157.407,391.95-3.3 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเลย28,217.3212,237.1056.6 %5.09,132.558,849.713.1 %1.5
รวม 3,307,958 2,226,657 32.69 % 5.0 374,620 143,635 61.66 % 5.0