สรุปผลประเมิน กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กันยายน 2563 - สิงหาคม 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 1,676,040.301,073,579.4035.9 %5.067,295.165,636.9891.6 %5.0
รวม 1,676,040 1,073,579 35.95 % 5.0 67,295 5,637 91.62 % 5.0