สรุปผลประเมิน กรมทรัพย์สินทางปัญญา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กันยายน 2563 - สิงหาคม 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทรัพย์สินทางปัญญา 2,207,445.801,640,601.4025.7 %5.079,773.697,895.4190.1 %5.0
รวม 2,207,446 1,640,601 25.68 % 5.0 79,774 7,895 90.10 % 5.0