สรุปผลประเมิน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กันยายน 2563 - สิงหาคม 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า3,187,145.002,218,636.8030.4 %5.081,665.2811,169.0286.3 %5.0
รวม 3,187,145 2,218,637 30.39 % 5.0 81,665 11,169 86.32 % 5.0