สรุปผลประเมิน กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กันยายน 2563 - สิงหาคม 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ2,369,931.002,282,101.503.7 %1.574,123.848,002.7189.2 %5.0
รวม 2,369,931 2,282,102 3.71 % 1.5 74,124 8,003 89.20 % 5.0