สรุปผลประเมิน กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กันยายน 2563 - สิงหาคม 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการพัฒนาชุมชน 2,567,396.301,760,832.8031.4 %5.084,141.5953,830.2036.0 %5.0
รวม 2,567,396 1,760,833 31.42 % 5.0 84,142 53,830 36.02 % 5.0