สรุปผลประเมิน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กันยายน 2563 - สิงหาคม 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย1,971,444.001,420,590.0027.9 %5.078,691.8820,477.3974.0 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 14 อุดรธานี149,345.55121,894.0018.4 %5.024,609.7023,686.243.8 %1.5
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 15 เชียงราย142,058.05112,749.0020.6 %5.023,620.1116,158.1331.6 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 16 ชัยนาท169,303.33177,079.98-4.6 %0.022,683.604,679.2579.4 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 17 จันทบุรี134,730.81109,129.0919.0 %5.012,580.567,243.7542.4 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 18 ภูเก็ต161,238.8187,869.1745.5 %5.019,405.335,585.0571.2 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต13 อุบลราชธานี156,273.16114,849.9926.5 %5.022,199.946,054.9072.7 %5.0
รวม 2,884,394 2,144,161 25.66 % 5.0 203,791 83,885 58.84 % 5.0