สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กันยายน 2563 - สิงหาคม 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม5,517,154.503,640,714.5034.0 %5.0230,763.55127,235.6244.9 %5.0
รวม 5,517,155 3,640,715 34.01 % 5.0 230,764 127,236 44.86 % 5.0