สรุปผลประเมิน กรมคุมประพฤติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กันยายน 2563 - สิงหาคม 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมคุมประพฤติ 10,509,442.00294,741.0097.2 %5.080,314.5615,151.1681.1 %5.0
รวม 10,509,442 294,741 97.20 % 5.0 80,315 15,151 81.14 % 5.0