สรุปผลประเมิน กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กันยายน 2563 - สิงหาคม 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน1,523,702.60ไม่ครบประเมินไม่ได้0.060,657.28ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สพ.กรุงเทพ ฯ566,213.38294,753.0047.9 %5.013,333.198,266.0438.0 %5.0
รวม 566,213 294,753 0.00 % 0.0 13,333 8,266 0.00 % 0.0