สรุปผลประเมิน กรมราชทัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กันยายน 2563 - สิงหาคม 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมราชทัณฑ์ 1,776,520.401,331,935.0025.0 %5.076,603.259,944.0787.0 %5.0
ทสญ.ธนบุรี 285,765.28211,222.0026.1 %5.06,494.279,929.84-52.9 %0.0
ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ 2,734,691.502,058,988.0024.7 %5.06,980.524,001.3342.7 %5.0
เรือนจำพิเศษธนบุรี 1,257,571.001,521,001.00-20.9 %0.020,912.4115,264.5527.0 %5.0
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง1,876,857.0098,715.0094.7 %5.025,877.417,864.6069.6 %5.0
ทัณฑสถานหญิงกลาง1,335,259.101,084,314.0018.8 %5.022,249.395,559.4075.0 %5.0
เรือนจำกลางคลองเปรม2,191,701.303,955,116.00-80.5 %0.027,792.797,186.6274.1 %5.0
เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร1,484,121.101,414,778.004.7 %2.032,681.5235,928.34-9.9 %0.0
เรือนจำพิเศษมีนบุรี1,107,339.60905,383.0018.2 %5.013,396.186,431.6852.0 %5.0
รวม 14,049,826 12,581,452 10.45 % 5.0 232,988 102,110 56.17 % 5.0