สรุปผลประเมิน สำนักงานกิจการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กันยายน 2563 - สิงหาคม 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานกิจการยุติธรรม 1,162,206.50369,042.4468.2 %5.058,603.054,321.1792.6 %5.0
รวม 1,162,207 369,042 68.25 % 5.0 58,603 4,321 92.63 % 5.0