สรุปผลประเมิน สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กันยายน 2563 - สิงหาคม 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 592,037.69503,054.9715.0 %5.068,655.22105,945.99-54.3 %0.0
รวม 592,038 503,055 15.03 % 5.0 68,655 105,946 -54.32 % 0.0