สรุปผลประเมิน กรมการจัดหางาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กันยายน 2563 - สิงหาคม 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการจัดหางาน3,059,543.003,077,453.00-0.6 %0.095,575.8532,794.2365.7 %5.0
รวม 3,059,543 3,077,453 -0.59 % 0.0 95,576 32,794 65.69 % 5.0