สรุปผลประเมิน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กันยายน 2563 - สิงหาคม 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน3,108,807.501,262,880.0059.4 %5.074,836.682,415.8596.8 %5.0
รวม 3,108,808 1,262,880 59.38 % 5.0 74,837 2,416 96.77 % 5.0