สรุปผลประเมิน กรมศิลปากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กันยายน 2563 - สิงหาคม 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมศิลปากร 1,281,921.901,439,454.00-12.3 %0.060,335.228,074.8586.6 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงแสน117,500.1817,657.4785.0 %5.05,848.27900.3284.6 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มัชฌิมาวาส62,434.271,850.0097.0 %5.01,050.8411.5598.9 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนาภิเษก137,339.91154,512.98-12.5 %0.05,600.791,167.2979.2 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กำแพงเพชร114,735.1589,021.0322.4 %5.011,506.08230.7898.0 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น185,664.8655,547.6370.1 %5.05,741.30896.1084.4 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จันทรเกษม180,162.5627,469.1184.8 %5.06,082.06501.9791.7 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา223,556.3074,527.1266.7 %5.07,874.442,608.2766.9 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชัยนาทมุนี98,975.5616,047.3783.8 %5.03,529.68777.2378.0 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชุมพร114,965.8232,089.0072.1 %5.06,936.12ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่170,829.94118,037.0030.9 %5.026,757.661,245.4895.3 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ไชยา96,151.2513,007.0086.5 %5.014,071.33543.4996.1 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ถลาง161,723.7268,438.0157.7 %5.05,546.04597.7589.2 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครศรีธรรมราช127,530.5259,026.0053.7 %5.010,042.35391.3196.1 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน182,167.1918,702.4689.7 %5.011,650.80692.6494.1 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเก่า95,842.7082,981.2013.4 %5.014,900.521,613.8189.2 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเชียง222,292.66118,812.9846.6 %5.015,867.532,388.3184.9 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ปราจีนบุรี114,070.7537,862.2766.8 %5.03,350.69943.7371.8 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร496,208.381,012,530.00-104.1 %0.018,289.56860.7095.3 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครคีรี360,824.0994,576.7073.8 %5.011,532.095,490.5352.4 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์105,388.1420,402.0080.6 %5.03,269.16741.5377.3 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระพุทธชินราช94,514.1912.00100.0 %5.08,623.4413.3099.8 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พาณิชย์นาวี107,416.6840,516.0062.3 %5.06,710.76372.4494.5 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พิมาย188,449.2539,808.0378.9 %5.07,829.521,680.0078.5 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มหาวีรวงศ์69,415.536,382.0090.8 %5.01,112.52617.3944.5 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ร้อยเอ็ด130,590.2774,616.0042.9 %5.023,826.84998,454.44-4,090.5 %0.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรี181,942.1931,937.0082.4 %5.07,168.77720.9589.9 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รามคำแหง182,547.59106,507.0141.7 %5.035,344.921,810.2294.9 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี121,956.5726,027.0078.7 %5.03,351.2499.9097.0 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา 144,942.5521,232.3185.4 %5.04,718.881,217.3774.2 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สตูล78,621.4731,776.7259.6 %5.01,416.96787.6944.4 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์214,964.36278,324.00-29.5 %0.031,388.881,770.7894.4 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุพรรณบุรี139,043.38162,632.09-17.0 %0.03,176.76930.4970.7 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์133,229.9140,992.7369.2 %5.014,919.722,474.7283.4 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภุญไชย110,341.3249,645.3855.0 %5.05,153.52408.5992.1 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป175,118.16201,636.00-15.1 %0.0325,308.25741.9599.8 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อินทร์บุรี99,302.255,281.0094.7 %5.03,408.48584.8282.8 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี129,578.4031,691.6675.5 %5.016,594.741,250.2092.5 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง165,064.92126,935.2023.1 %5.010,181.842,304.0077.4 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สวรรควรนายก141,704.1641,088.0071.0 %5.010,431.601,406.2386.5 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติชาวนาไทย สุพรรณบุรี113,217.8712,146.1789.3 %5.02,361.60492.9879.1 %5.0
โรงละครแห่งชาติภาคตะวันตก จังหวัดสุพรรณบุรี130,859.95165,554.55-26.5 %0.06,713.881,274.9081.0 %5.0
โรงละครแห่งชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา90,959.2458,420.0035.8 %5.05,462.40540.5390.1 %5.0
หอเกียรติยศ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 2179,706.78102,650.20-28.8 %0.063,837.0011.35100.0 %5.0
หอจดหมายเหตุนายกรัฐมนตรี พลเอกเปรม ติณสูลานนท์82,645.4621,899.2073.5 %5.08,198.04170.5697.9 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี89,238.2724,436.3072.6 %5.064,307.88977.8198.5 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จันทบุรี64,691.6268,532.18-5.9 %0.06,907.5611.4099.8 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช215,891.53554,740.00-157.0 %0.08,357.281,627.5080.5 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เชียงใหม่65,173.2550,242.9122.9 %5.02,024.76135.8893.3 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ตรัง102,292.8277,090.0124.6 %5.014,135.28280.5098.0 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ยะลา82,515.5025,493.0169.1 %5.08,886.60861.8390.3 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ สงขลา92,443.3136,117.0060.9 %5.013,830.24711.9194.9 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พะเยา82,078.7615,575.8281.0 %5.03,699.43386.8189.5 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร อุบลราชธานี86,162.2830,092.7065.1 %5.0114,296.2824.06100.0 %5.0
หอสมุดแห่งชาติกาญจนาภิเษก สงขลา 33,560.0512,280.3363.4 %5.0678,747.44923.4399.9 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเขตลาดกระบัง เฉลิมพระเกียรติ79,039.3216,000.0079.8 %5.02,255.7611.4099.5 %5.0
หอสมุดแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรี เฉลิมพระเกียรติ 31,593.6141,883.60-32.6 %0.0223,763.421,375.7399.4 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ร.9 นครราชสีมา52,008.5126,705.0048.7 %5.047,131.37975.6597.9 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตรัง23,370.2140,477.00-73.2 %0.0205,182.83235.4799.9 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ นครพนม31,201.0024,892.0020.2 %5.0230,142.61257.7799.9 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สงขลา26,039.6622,881.0012.1 %5.0104,482.5950.35100.0 %5.0
หอสมุดแห่งชาติชลบุรี 72,790.2923,820.9067.3 %5.04,107.3778.7398.1 %5.0
หอสมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราช20,732.2725,507.63-23.0 %0.0414,779.41405.3699.9 %5.0
หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก กาญจนบุรี97,559.7456,622.8242.0 %5.015,029.28668.5595.6 %5.0
หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี32,850.0367,420.00-105.2 %0.0281,130.81715.1599.7 %5.0
หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่44,756.9781,782.03-82.7 %0.07,149.36460.9193.6 %5.0
รวม 9,182,407 6,552,854 28.64 % 5.0 3,300,435 1,061,990 67.82 % 5.0