สรุปผลประเมิน กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กันยายน 2563 - สิงหาคม 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม2,710,224.00448,000.0083.5 %5.0180,355.427,181.4196.0 %5.0
รวม 2,710,224 448,000 83.47 % 5.0 180,355 7,181 96.02 % 5.0