สรุปผลประเมิน สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กันยายน 2563 - สิงหาคม 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 1,468,978.402,363.0099.8 %5.059,265.849,626.0783.8 %5.0
รวม 1,468,978 2,363 99.84 % 5.0 59,266 9,626 83.76 % 5.0