สรุปผลประเมิน กรมวิทยาศาสตร์บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กันยายน 2563 - สิงหาคม 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมวิทยาศาสตร์บริการ2,400,987.00ไม่ครบประเมินไม่ได้0.078,488.625,534.9792.9 %5.0
รวม 0 0 0.00 % 0.0 78,489 5,535 92.95 % 5.0